Lidsjöberg
IMG_0820
IMG_0962
Foto0173
IMG_1770
IMG_20230615_180631_903
IMG_20230617_151606_710
IMG_20230703_221438_892
IMG_0926
IMG_0626
Foto0231
Foto0188


Mitt Lidsjöberg

Lite om vad som händer och sker i min värld med utgångspunkt i byn Lidsjöberg...

Lidsjöberg

Lidsjöberg är en liten avfolkad spillra från den tid då jordbruk, skogsarbete och flottning sysselsatte folk.

Byn ligger i norra Jämtland mitt mellan Gäddede och Strömsund längs väg 342.

Byns historia ska finnas dokumenterad från 1779.

Idag finns 10 bofasta om alla är hemma, så här finns nog fler björnar än bybor.

I övrigt finns här ett gigantiskt utbud av lugn, massor av vildmark, fina skoterleder och bra fiske (extern länk).

Sommaren 2024

Fiske

Fiskekortskontroll sker fortlöpande så Ni har väl löst fiskekort?

Från och med 1/1 2024 så kommer årskorten inom Lidsjöbergs FVO att gälla datum till datum (365 dagar).


Skoter  

DU har väl löst medlemskap i Lidsjöbergs skoterklubb?Klubben sköter över 6 mil skoterled vilket innebär att varje sladdrunda blir minst 12 mil. Arbetet sköts ideellt men bensin kostar!

Genom ditt medlemsskap så säkerställer du fina skoterleder.


2022:Ny bro byggs över Storbäcken på leden till Harrsjön.

2019: Ny led och bro över Lidsjöbäcken byggs till Flåsjön längs med gamla Gäddedevägen.

2018: Skoterklubben har byggt en ny bro över Lidsjöbäcken på leden till Harrsjön och skoterleden mellan Gärdsjön och Gärdvattnet har putsats till med hjälp av en grävmaskin. Nya ledkryss har också satts upp.Jakt
Årsmöten 2024


Lidsjöbergs bygdegårdsförening

Söndag 24/3 klockan 16.00 i Lidsjöbergs bygdegård.


Lidsjöbergs fiskevårdsområdesförening

Lördag 20/4 klockan 15.00 i Lidsjöbergs bygdegård.


Lidsjöbergs skoterklubb

Söndag 12/5 klockan 15.00 i Lidsjöbergs bygdegård.

Affären

Affären i Lidsjöberg har stängt tillsvidare.


DET GÄR INTE LÄNGRE ATT TANKA FOSSILBRÄNSLEN I LIDSJÖBERG. 

FOSSILMACKEN ÄR NEDLAGD.

DEN ÄR NU ERSATT AV EN LADDSTATION FÖR ELBILAR!