Lidsjöberg

Vädret Lidsjöberg

IMG_3141


Mitt Lidsjöberg

Lite om vad som händer och sker i min värld med utgångspunkt i byn Lidsjöberg...

Lidsjöberg

Lidsjöberg är en liten avfolkad spillra från den tid då jordbruk, skogsarbete och flottning sysselsatte folk.

Byn ligger i norra Jämtland mitt mellan Gäddede och Strömsund längs "väg 342 som går till Svartlien".

Byns historia ska finnas dokumenterad från 1779.

Idag finns 9 bofasta om alla är hemma, så det finns nog fler björnar än bybor.

I övrigt finns det en affär, där det går att tanka,  ett jordbruk med stuguthyrning (extern länk), massor av "vildmark", bra skoterleder och bra fiske (extern länk).

Hösten 2019

Skoter

2019: Ny led byggs till Flåsjön längs med gamla Gäddedevägen.

Kom ihåg att det enligt terrängkörningslagen inte är tillåtet att köra fyrhjuling eller snöskoter i terrängen om det är barmark eller för lite snö. Gäller även efter skoterleder.

2018: Skoterklubben har byggt en ny bro över Lidsjöbäcken på leden till Harrsjön och skoterleden mellan Gärdsjön och Gärdvattnet har putsats till med hjälp av en grävmaskin. Nya ledkryss har också satts upp.


Fiske

Kom ihåg att årskorten gäller kalenderår, 1/1 - 31/12.

JaktÅrsmöten 2020

Gärdnäs-Lidsjöbergs Jaktskytteklubb lördagen 8 februari klockan 11.


Affären

Affären i Lidsjöberg öppnade igen den 13 juni 2015 efter att varit stängd i drygt ett år.


Kaffebar med kaffeautomat!


© www.lidis.se 2012-2019 Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!


www.lidis.se är "Lite om vad som händer och sker i min värld med utgångspunkt i byn Lidsjöberg..." och ingen hemsida för byn Lidsjöberg,


www.lidis.se ändrades senast 2019-12-21