Lidsjöbergs skoterklubb

Välkommen som medlem i Lidsjöbergs skoterklubb


Lidsjöbergs skoterklubb bildades officiellt 1997 men har funnits sedan början av 80-talet.


Som medlem i Lidsjöbergs skoterklubb disponerar Ni klubbstugan vid Lillvattnet i Över-Gissmansvattnet och får för närvarande också fiska i Stortjärn, Lillvattnet och Över-Gissmansvattnet (den del som ingår i Dragans FVO). Lidsjöbergs skoterklubb har sommaren 2014 byggt ett nytt vindskydd på Postarholmen i Gärdsjön som ersätter lappkojan som brann ner.


Som medlem i Lidsjöbergs skoterklubb stöder Ni vårat arbete med att hålla skoterlederna runt byn Lidsjöberg i ett bra och välsladdat skick! Vi sladdar från Midsommarfjället, Risede, Stortjärn och Ströms Vattudal i Gärdviken, totalt drygt 6,5 mil skoterleder. (Dessutom är längden av fiskespåren inom Lidsjöbergs FVO ungefär lika).


Arbetet med skoterlederna sköts kontinuerligt sommar som vinter av medlemmarna på fritiden utan ersättning!


Därför ber vi Er som nyttjar skoterlederna (skoteråkare, skidåkare, fiskare, hundspann, etc,) att lösa medlemskort i klubben så att vi får in till lite bensinpengar! (Det finns inga pengar till bidrag av skoterledernas drift och underhåll utan det finansieras av klubben själv!)


Det sker enklast genom att betala 100 kronor för enskild medlem eller 150 kronor för familj till bankgiro 397-2189 (kom ihåg namn och adress).Om Ni vill hjälpa till eller funderar över något så kontaktar Ni klubben genom våran eldsjäl Eva Jonsson, mobil: 070-3927424 ,e-mail: eva.m.jonsson(at)zonline.se. Klubben är med i Strömsunds skoterallians.


Och kom ihåg att alltid hålla ledens högra sida. Då nyttjas hela ledens bredd och det underlättar ledunderhållet!