Fiske

Vädret Lidsjöberg


Fisket i Lidsjöberg

Fisket i Lidsjöberg är bra. Från stor Bågedeöring i Gärdsjön till tusenbröder av abborrar i en del tjärnar och allt däremellan.Fiskeinfo

Information om fiskevårdsområden i Strömsunds kommun. Läs mer...


Lidsjöbergs FVO

Byxa abborre

Så här får du en benfri abborre! Titta här...© www.lidis.se 2012-2020. Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!


www.lidis.se är "Lite om vad som händer och sker i min värld med utgångspunkt i byn Lidsjöberg..." och ingen hemsida för byn Lidsjöberg-


www.lidis.se ändrades senast 2020-11-13