Skoterleder

Vädret Lidsjöberg

www.lidis.se

Mitt Lidsjöberg


Skoterleder och spår runt Lidsjöberg...  Vintern 2018/2019


2019-04-19. Snötäcket har tunnats ut betydligt och barfläckarna och vattensamlingarna breder ut sig. Enligt terrängkörningslagen så får man inte köra om snötäcket är för tunt. Vid Hembäcksviken i Gärdsjön där skoterleden från Lidsjöbergs lanthandel kommer ned på sjön finns ingen snö. Kör försiktigt!

OBS! Den gamla kraftledningen mellan Harrsjön och Lidsjöberg har demonteras. Det innebär att det är traktorspår där skoterleden går efter kraftledningen.. KÖR FÖRSIKTIGT! .

Nytt för i år: Spåret in till Lidsjöbergs lanthandel är lite ändrat.

Vid "gamla soptippen" är det nu en skogsbilväg från Gäddedevägen och till Mörttjärn och där har leden också ändrats lite.

Karta>> (Extern länk)


Karta>> EniroSkidspår längs "Skolvägen".

Dryga två kilometer och så ska man tillbaka.


.Skolvägen är plogad och det pågår timmertransporter efter vinterns skogsavverkning.Skoterleder till Lidsjöberg: Körs upp och sladdas av skoterklubben!


www.lidis.se kan inte garantera ledernas skick utan kör försiktigt!


OBS!  Länsstyrelsens skoterleder stänger 19 april med vissa undantag.


Skoterled till Lidsjöberg, förbi Lidsjöbergs Lanthandel, från Harrsjön och Midsommarfjället (vidare från Norråker och Bäverleden respektive Länsstyrelsens ledsystem i Frostviken...): .Vid nerfarten till Gärdsjön finns ingen snö. OBS! Den gamla kraftledningen mellan Harrsjön och Lidsjöberg har demonteras. Det innebär att det är traktorspår där skoterleden går efter kraftledningen. KÖR FÖRSIKTIGT!


Skoterled till Lidsjöberg från Risede (vidare från Länsstyrelsens ledsystem i Frostviken...): .Vid nerfarten till Gärdsjön finns ingen snö. Länsstyrelsens led ovanför Risede stänger 19 april.


Södra skoterleden till Lidsjöberg från klubbstugan vid Lillvattnet där Norra och Södra leden delar sig. Ansluter också till Ströms Vattudal vid Gärdviken...: . (För) tunt snötåcke


Norra skoterleden till Lidsjöberg, förbi Lidsjöbergs Lanthandel, från Gissmansvattnen och Stortjärn (vidare från Flåsjön respektive Ringvattnet...): .

. (För) tunt snötäcke. Vid nerfarten till Gärdsjön finns ingen snö. På bägge sidor om Stortjärn finns ingen snö.


OBS!  Länsstyrelsens skoterleder sladdas sporadiskt !


Fiskespår inom Lidsjöbergs FVO: (Spåret över Mörttjärn körs upp och sladdas av skoterklubben. Vissa spår körs upp och sladdas av skoterklubben på uppdrag av Lidsjöbergs FVOF. Övriga spår får Ni köra upp själv!)


www.lidis.se kan inte garantera spårens skick utan kör försiktigt!


Fiskespår från Lidsjöberg till Mörttjärn via Hemmyren: . . (För tunt snötäcke.. Avverkat hitom Hemmyren.


Fiskespår från skoterleden vid Gäddedevägen (gamla soptippen) till Mörttjärn: . Skogsbilvägen plogad.


Fiskespår från Lidsjöberg till Lidsjön: . .(För) tunt snötäcke


Fiskespår från Gärdvattnet till Bygdvattnet: .Skogsbilväg. .Skogsbilvägen plogad upp till första stickvägen där det avverkats.


Fiskespår från skoterleden till Harrsjön upp till Harrsjöbergstjärn: .Skogsbilväg. .


"POPP-spåret": Fiskespår från Harrsjöbergstjärn till Dammtjärn vidare till Bygdvattentjärn och Bygdvattnet (Idén till spåret kom från Per-Olof (Poppen) Persson dåvarande ordförande i Lidsjöbergs FVOF och drogs upp av Per-Olof, Jajje och Conny : .


Skoterspår från Harrsjöbergstjärn till Bygdvattnet över Knularna (Via Lill-, Stor-Grubbmyren och Erik Antonsflon): .


Fiskespår till Skarpabborrtjärn: .  .


Fiskespår från skoterleden vid Gärdvattnet till Sakrisvattnet via Stenflon: .


Fiskespår från Gäddedevägen till Sakrisvattnet: .


Fiskespår mellan Gärdsjön och Gäddedevägen vid Sakrisvattnet: .


Fiskespår från skoterleden vid Gärdvattnet till Övre Flyn via Stenflon: Ganska igenväxt och svårt att hitta vintertid!!! .


Fiskespår från Gärdvattnet till Nedre Flyn efter bäcken: .


Fiskespår mellan Övre och Nedre Flyn: Finns inget spår uppröjt än. Skogtrångt.


Tortfjället (ett spännande "friåkningsområde") : .Från Lidsjöberg åker man (i stigande svårighetsgrad) antingen 1. Klumpdalen från Risede där det oftast finns ett spår uppkört eller så åker man, 2. förbi Zakrisvattnet sedan via Bergsjön och trixar sig upp eller om man har tur så kan det finnas ett spår uppkört, Det går också att åka 3. direkt upp från Gärdvattnets norra ände då följer man skogsbilvägen sedan är det upp till en själv. .Och kom ihåg att alltid hålla ledens högra sida. Då nyttjas hela ledens bredd och det underlättar ledunderhållet!

© www.lidis.se 2012-2019  Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!

Den här sidan är ingen officiell hemsida för Lidsjöbergs skoterklubb utan ska ses som information om klubben från www.lidis.se

www.lidis.se ändrades senast 2019-04-16