Skoterleder

Vädret Lidsjöberg

 

Skoterleder och spår runt Lidsjöberg... Vintern 2016/2017

 

2017-05-09. Nu funderar jag på att stalla in Tundran för den här säsongen.

Om Ni fortfarande är ute och åker så KÖR FÖRSIKTIGT !!

 

 

 

 

Karta>> (Extern länk)

 

Karta>> Eniro

 

 

Skidspår längs "Skolvägen".

Dryga två kilometer och så ska man tillbaka.

 

.

 

 

Skoterleder till Lidsjöberg: Körs upp och sladdas av skoterklubben!

 

www.lidis.se kan inte garantera ledernas skick utan kör försiktigt!

 

OBS! Länsstyrelsens skoterleder stänger 19 april.

 

Skoterled till Lidsjöberg, förbi Lidsjöbergs Lanthandel, från Harrsjön och Midsommarfjället (vidare från Norråker och Bäverleden respektive Länsstyrelsens ledsystem i Frostviken...): .

 

Skoterled till Lidsjöberg från Risede (vidare från Länsstyrelsens ledsystem i Frostviken...): .

 

Södra skoterleden till Lidsjöberg från klubbstugan vid Lillvattnet där Norra och Södra leden delar sig. Ansluter också till Ströms Vattudal vid Gärdviken...: .

 

Norra skoterleden till Lidsjöberg, förbi Lidsjöbergs Lanthandel, från Gissmansvattnen och Stortjärn (vidare från Flåsjön respektive Ringvattnet...): .

 

 

OBS! Länsstyrelsens skoterleder sladdas sporadiskt !

 

Fiskespår inom Lidsjöbergs FVO: (Spåret över Mörttjärn körs upp och sladdas av skoterklubben. Vissa spår körs upp och sladdas av skoterklubben på uppdrag av Lidsjöbergs FVOF. Övriga spår får Ni köra upp själv!)

 

www.lidis.se kan inte garantera spårens skick utan kör försiktigt!

 

Fiskespår från Lidsjöberg till Mörttjärn via Hemmyren: Holmen har gallrat skogen under hösten 2016. .

 

Fiskespår från skoterleden vid Gäddedevägen (gamla soptippen) till Mörttjärn: .

 

Fiskespår från Lidsjöberg till Lidsjön: .Ny skogsbilväg och avverkat under hösten 2016..

 

Fiskespår från Gärdvattnet till Bygdvattnet: .Skogsbilväg..

 

Fiskespår från skoterleden till Harrsjön upp till Harrsjöbergstjärn: .Skogsbilväg. .

 

"POPP-spåret": Fiskespår från Harrsjöbergstjärn till Dammtjärn vidare till Bygdvattentjärn och Bygdvattnet (Idén till spåret kom från Per-Olof (Poppen) Persson dåvarande ordförande i Lidsjöbergs FVOF och drogs upp av Per-Olof, Jajje och Conny : .

 

Skoterspår från Harrsjöbergstjärn till Bygdvattnet över Knularna (Via Lill-, Stor-Grubbmyren och Erik Antonsflon): .

 

Fiskespår till Skarpabborrtjärn: Lidsjöbergs FVOF har röjt ett nytt spår under hösten 2013 från den lilla tjärnplutten på skoterleden så att man slipper backen i kraftledningen. .

 

Fiskespår från skoterleden vid Gärdvattnet till Sakrisvattnet via Stenflon: .

 

Fiskespår från Gäddedevägen till Sakrisvattnet: .

 

Fiskespår mellan Gärdsjön och Gäddedevägen vid Sakrisvattnet: .

 

Fiskespår från skoterleden vid Gärdvattnet till Övre Flyn via Stenflon: Ganska igenväxt och svårt att hitta vintertid!!! .

 

Fiskespår från Gärdvattnet till Nedre Flyn efter bäcken: .

 

Fiskespår mellan Övre och Nedre Flyn: Finns inget spår uppröjt än. Skogtrångt.

 

Tortfjället (ett spännande "friåkningsområde") : .Från Lidsjöberg åker man (i stigande svårighetsgrad) antingen 1. Klumpdalen från Risede där det oftast finns ett spår uppkört eller så åker man, 2. förbi Zakrisvattnet sedan via Bergsjön och trixar sig upp eller om man har tur så kan det finnas ett spår uppkört, Det går också att åka 3. direkt upp från Gärdvattnets norra ände då följer man skogsbilvägen sedan är det upp till en själv. .

 

 

Och kom ihåg att alltid hålla ledens högra sida. Då nyttjas hela ledens bredd och det underlättar ledunderhållet!

© www.lidis.se 2012-2017 Copyright är enkelt-fråga först innan Ni tar material från hemsidan!

Den här sidan är ingen officiell hemsida för Lidsjöbergs skoterklubb utan ska ses som information om klubben från www.lidis.se

www.lidis.se ändrades senast 2017-11-21